A Hajósban lesz a nyári napközis tábor


2 perc elolvasni
21 May
21May

Június 28. és augusztus 19. között, 8 héten át várja a 11 évesnél fiatalabb alsósokat a kerületi nyári napközis tábor, melynek a XX. kerületi Hajós Alfréd Általános Iskola ad otthont. Jelentkezni június 10-éig az iskolában, utána elektronikusan a farkas.janos@pesterzsebet.hu e-ml címen lehet. A papír alapú jelentkezési lapot a Polgármesteri Hivatal portáján kell leadni.

Jogosult a tábor szolgáltatásainak igénybevételére, aki: 
- Pesterzsébet közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, érvényes tartózkodási hellyel,
- Budapest Főváros XX. kerület településszintű bejelentéssel rendelkező,
- általános iskolába járó alsó tagozatos, maximum 11 éves korú gyermek,
- továbbá a Pesterzsébet Önkormányzatánál és az általa fenntartott intézményekben dolgozók gyermekei, függetlenül a lakó és tartózkodási helytől.
- XX. kerületi bejelentett lakcímmel nem rendelkező, de Pesterzsébeti általános iskolába járó gyermekek polgármesteri engedéllyel vehetnek részt a táborban. 

A táborba előzetes jelentkezés szükséges.

A tábor megkezdése előtt a szülőnek nyilatkoznia kell a gyermek egészségi állapotáról.

A gyermekek táborhelyre érkezését és hazautazását a szülők egyénileg oldják meg. 

A tábor ideje alatt nyújtott szolgáltatások: 
- A nyári napközis táborban biztosítjuk a gyermek felügyeletét (hétfőtől péntekig 8-16 óra között, az ügyeletet naponta 7-8 óráig, illetve 16-17 óráig),
- szabadidős programokon való részvételét (az előre meghatározott programterv szerint)
- és napi háromszori étkezését.

Az érintett gyermekek számára diétás étkezést is biztosítunk, erre csak szakorvosi igazolás alapján van lehetőség.

A részvétel napi költsége megegyezik az általános iskolai napközis ellátás 3-szori étkezési díjával. A tanév során nyújtott kedvezmények a tábor ideje alatt érvényesek.

Befizetés egy hétre előre történik, keddi napokon 7-13 óra között a tábor helyszínén. Az első befizetés 2021. 06. 22.-én lesz a Hajós iskolában.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek szüleinek is hetente kell kérelmezniük a tábori étkezést.

Ebben az évben is lehetőség nyílik arra, hogy az étkezésben részt vevő gyermek az előre nem látható hiányzás esetén (pl. betegség, egyéb akadályoztatás) a számára biztosított és elkészített ételt megkapja. 

Tájékoztató:
https://pesterzsebet.hu/wp-content/uploads/hirdetmenyek/hivatalos-tajekoztatok/nyari_tabor/Tabor_tajekoztato_2021.docx

Jelentkezési lap:
https://pesterzsebet.hu/wp-content/uploads/hirdetmenyek/hivatalos-tajekoztatok/nyari_tabor/Jelentkezesi_lap_szuloknek_2021.docx

Nyilatkozat:
https://pesterzsebet.hu/wp-content/uploads/hirdetmenyek/hivatalos-tajekoztatok/nyari_tabor/Szuloi_nyilatkozat_taborozashoz_2021.docx

Adatlap:
https://pesterzsebet.hu/wp-content/uploads/hirdetmenyek/hivatalos-tajekoztatok/nyari_tabor/TaBOROZO_GYERMEK_ADATLAPJA.docx 


Forrás: pesterzsebet.hu