Pálné Horváth Mónika
Gazdasági vezető

Tel.: +36 1 287 8521, E-mail: palne@integritxx.hu