mely készült az INTEGRIT-XX. Kft. által működtetett kamerás megfigyelő rendszer vonatkozásában


I. Bevezetés

Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásának elsődleges célja az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, az üzleti, fizetésipapírtitok védelme, illetve a vagyonvédelem. 

A fenti célok érdekében a szervezet kamerás megfigyelőrendszert alkalmaz, de a kamerás megfigyelés az emberi méltóság tiszteletben tartása mellett történik. 

A szervezet teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak. 

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmára. 

A kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetője az INTEGRIT-XX Kft. (székhely: 1205 Budapest, Jókai Mór u. 89., levelezési cím: 1205 Budapest, Jókai Mór u. 89., adószám: 10240290-2-43, e-mail: info@integritxx.hu, telefon: 06 1 285 3081) 


II. A kamerák működési helye 

Az elektronikus megfigyelőrendszer kizárólag a saját tulajdonban (vagy a használatában) álló épületrészek, helyiségek és területek, illetőleg az ott történt események megfigyelésére szolgál. 

A szervezet az alábbi kamerákat használja: 

Kamera azonosítója / Az elhelyezés célja / Megfigyelt terület 

 • 1-es rendszer 1-es / Vagyonvédelem / TH kezelői lépcsőfeljáró
 • 1-es rendszer 2-es / Vagyonvédelem / TH kezelő folyosó, wc-k felé
 • 1-es rendszer 3-as / Vagyonvédelem / TH kezelő folyosó, bejárat felé
 • 1-es rendszer 4-es / Vagyonvédelem / I-es ütem öltöző folyosó, hátsó rész felé
 • 1-es rendszer 5-ös / Vagyonvédelem / I-es ütem öltöző folyosó, bejárat felé
 • 1-es rendszer 6-os / Vagyonvédelem / II-es ütem öltöző folyosó,151-es irodánál
 • 1-es rendszer 7-es / Vagyonvédelem / Új csarnok közlekedő folyosó, hulladéktárolónál
 • 1-es rendszer 8-as / Vagyonvédelem / Átrium,120-as és 121-es üzletek közötti
 • 1-es rendszer 9-es / Vagyonvédelem / Nyilvános wc
 • 1-es rendszer 10-es / Vagyonvédelem / Új csarnok közlekedő folyosó, „Forelle” feljárónál
 • 1-es rendszer 11-es / Vagyonvédelem / Integrit-XX Kft igazgatósági bejárat
 • 1-es rendszer 12-es / Vagyonvédelem / Átrium, 85-ös és 88-as üzletek közötti
 • 1-es rendszer 13-as / Vagyonvédelem / Átrium, 68-as üzletnél 
 • 1-es rendszer 14-es / Vagyonvédelem / Átrium, 3-as sor 6-os kandeláberen 
 • 1-es rendszer 15-ös / Vagyonvédelem / II-es ütem öltöző folyosó, női wc-nél 
 • 1-es rendszer 16-os / Vagyonvédelem / Átrium, 93-as és 112-es üzletek közötti 
 • 2-es rendszer 1/1-es / Vagyonvédelem / Új csarnok 131-es üzletnél külső, régi csarnok épület felé 
 • 2-es rendszer 1/2-es / Vagyonvédelem / Új csarnok 131-es üzletnél külső, járda, Tátra tér 5-8 
 • 2-es rendszer 1/3-as / Vagyonvédelem / Új csarnok közlekedő folyosó, 25- ös és 38-as üzletek között 
 • 2-es rendszer 1/4-es / Vagyonvédelem / Új csarnok közlekedő folyosó, 46- os és 47-es üzletek között 
 • 2-es rendszer 1/5-ös / Vagyonvédelem / Új csarnok 47-es üzletnél külső, járda, Tátra utca 5-8 
 • 2-es rendszer 1/6-os / Vagyonvédelem / Új csarnok 47-es üzletnél külső, Tátra utca, hátsó parkoló, iskolaépület 
 • 2-es rendszer 1/7-es / Vagyonvédelem / Szeméttárolónál külső, Tátra utca, hátsó parkoló, iskolaépület 
 • 2-es rendszer 1/8-as / Vagyonvédelem / Szeméttárolónál külső, járda Tátra utca 
 • 2-es rendszer 1/9-es / Vagyonvédelem / Új csarnok közlekedő folyosó 93- as és 112-es üzletek között 
 • 2-es rendszer 1/10-es / Vagyonvédelem / 122-es üzletnél külső, Tátra utca 
 • 2-es rendszer 1/11-es / Vagyonvédelem / 122-es üzletnél külső, régi csarnok épület felé 
 • 2-es rendszer 1/12-es / Vagyonvédelem / Átrium, 1-es és 6-7-9-es üzletek között 
 • 2-es rendszer 1/13-es / Vagyonvédelem / Átrium, 13-as és 26-os üzletek között 
 • 2-es rendszer 1/14-es / Vagyonvédelem / Átrium, 31-es és 54-es üzletek között 
 • 2-es rendszer 1/15-ös / Vagyonvédelem / Átrium, 54-es üzletnél 
 • 2-es rendszer 1/16-os / Vagyonvédelem/ Átrium, 85-ös üzletnél 
 • 2-es rendszer 2/1-es / Vagyonvédelem / Régi csarnok épület belső, közlekedő, Kossuth Lajos utca felé 
 • 2-es rendszer 2/2-es / Vagyonvédelem / Régi csarnok épület külső oldal, OTP épület felőli közlekedő 
 • 2-es rendszer 2/3-as / Vagyonvédelem / Régi csarnok épület külső oldal, Róza porta felőli közlekedő 
 • 2-es rendszer 2/4-es / Vagyonvédelem / Régi csarnok épület belső, közlekedő, új csarnok épület felé 
 • 2-es rendszer 2/5-ös / Vagyonvédelem / Régi csarnok épület új csarnok felőli frontrész, mozgássérült parkoló, parkoló 
 • 2-es rendszer 2/6-os / Vagyonvédelem / Régi csarnok épület új csarnok felőli frontrész, lépcső, grillcsirkés 
 • 2-es rendszer 2/7-es / Vagyonvédelem / Átrium, 3-as sor 2-es kandeláberen 
 • 2-es rendszer 2/8-as / Vagyonvédelem / Átrium, 2-es sor 2-es kandeláberen 
 • 2-es rendszer 2/9-es / Vagyonvédelem / Régi csarnok épület új csarnok felőli frontrész, parkoló 
 • 2-es rendszer 2/10-es / Vagyonvédelem / Átrium, 4-es sor 2-es kandeláberen 
 • 2-es rendszer 2/11-es / Vagyonvédelem / Régi csarnok épület Férfi wc bejáratnál 
 • 2-es rendszer 2/13-as / Vagyonvédelem / Átrium, 1-es sor 2-es kandeláberen 


III. A felvételek tárolási helye, ideje, módja 

A szervezet a kamerák felvételeit a működési helyen, általános esetben 3 munkanapig tárolja. Amennyiben rendkívüli körülmény indokolja, a tárolási idő 30 napig meghosszabbítható. Az adatok tárolási módja elektronikus.

A kamerák rögzített felvételeit az alábbi személyek nézhetik vissza, meghatározott célból és meghatározott időközönként: 

Név, beosztás / A felvétel visszanézésének konkrét célja / A felvétel visszanézésének gyakorisága:

 • Baranyai Attila – műszaki munkatárs / Műszaki és Vagyonvédelem / Konkrét ügyekben 
 • Ábrahám Sándor / Vagyonvédelem / Folyamatos 
 • Bali Péter / Vagyonvédelem / Folyamatos
 • Németh Lajos / Vagyonvédelem / Folyamatos 
 • Pócsi István / Vagyonvédelem / Folyamatos 
 • Mezei Roland / Vagyonvédelem / Folyamatos

A kamerás megfigyelő rendszer adatkezelésének jogszerűségéhez nem szükséges a megfigyelt személyek hozzájárulása, így a munkavállalók hozzájárulása sem.


IV. Az adatkezelésről 

Az adatkezelés – megfigyelés konkrét célja, hogy a Budapest, XX. kerületi (Pesterzsébeti) Tátra téri piac személy és vagyonbiztonságát garantálja. 

Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásának elsődleges célja az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, az üzleti, fizetési papírtitok védelme, illetve a vagyonvédelem lehet. 

A megfigyelőrendszer alkalmazásának nem célja a munkavállalók munkahelyi viselkedésének a befolyásolása. 

A fenti célok érdekében a szervezet kamerás megfigyelőrendszert alkalmaz, de a kamerás megfigyelés az emberi méltóság tiszteletben tartása mellett történik. 

Az elektronikus megfigyelőrendszer felvételeinek felhasználása csak az adatkezelés konkrét céljának megfelelő események azonosítása vagy ellenőrzése vonatkozásában lehetséges. 


V. Adatbiztonság 

Az elektronikus megfigyelőrendszer adatait csak az arra jogosult személyek nézhetik vissza, a tárolási idő leteltével a kamerarendszer adatai automatikusan törlésre (felülírásra) kerülnek. 

A felvételek adataihoz csak a kijelölt és fent megnevezett munkatársaink, illetve a rendszert üzemeltető szakemberek férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért. 

A kamerarendszer adatai csak hatósági megkeresés esetén továbbíthatóak a hatóság által megadott helyre. 

Az érintett személy élhet az adatkezelőhöz, a felügyeleti hatósághoz és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával. 

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse az adatkezelőt, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
URL: https://naih.hu
Koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57'' 


VI. Egyéb fontos információk 

A szervezet felhívja az érdekeltek – munkavállalók és más magánszemélyek - figyelmét arra, hogy a kamerás megfigyelőrendszer működéséről az adott területen figyelemfelhívó tájékoztatást tett közzé. 

A szervezet ezúton is és ismételten tájékoztatja a vele bármilyen kapcsolatban álló ügyfeleket és munkavállalókat, hogy a tájékoztatóban jelzett célból kamerás megfigyelő rendszert üzemeltet.
A szervezet rejtett kamerát NEM alkalmaz. 

Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve nem jár magas kockázattal, mert a megfigyelés nem nyilvános helyen történik, a megfigyelés célja nem a természetes személyek viselkedésének befolyásolása, az adatkezelés csak a megjelölt célból történik, az adatok megismerhetősége szabályozott és az adatok biztonságos tárolása a jelen technikai színvonalon történik, beleértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is. 


Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet). 

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. 

- A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

- A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet. 

- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. 

- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.