2 perc elolvasni
12 Jul
12Jul

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. országos azbesztmentesítési pályázatot hirdet lakossági ügyfelei részére. A támogatás egyszeri, nem pénzbeli támogatás. A támogatás a benyújtott pályázati dokumentáció alapján megállapított mennyiségű azbeszt tartalmú építési hulladék elszállítására és ártalmatlanításra történő átadási tevékenységre vonatkozik. A pályázatokat 2023 július 14. 8.00 órától - keretkimerülésig, de legkésőbb 2023. augusztus 04. 24:00 óráig kell benyújtani.  

Az azbesztet az időjárás és a légszennyezés kikezdi, sérülhet a felülete. A felületi kopás következtében rostszálak szabadulnak fel, amelyek a levegőben szállnak. Az azbesztszálak belégzése egészségkárosodást okoz, és többféle betegség kialakulásában is szerepet játszik. Ezért Magyarországon 2005 óta tilos felhasználni az építőiparban az azbesztet. Épületek bontásakor törvények írják elő az azbeszttartalmú építőanyag szakszerű bontását és az azbesztmentesítést.

Ki adhat be pályázatot?

A pályázaton részt vehet, aki az alábbi feltételek valamelyikének megfelel:

a) Természetes személy

b) A Ht. 91. § (3) bekezdése és a 91/A. § (3a) értelmében természetes személyekkel egy tekintet alá eső társasház, egyházi jogi személy vagy lakásszövetkezet.

A pályázatot benyújthatja:

a) bármely nagykorú természetes személy;

b) kiskorú természetes személy helyett törvényes képviselője;

c) cselekvőképtelen nagykorú, vagy cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú személy helyett gondnoka;

d) Ht. 91. § (3) bekezdése szerinti pályázó esetén annak képviseletére jogosult, a jogosultságának egyidejű igazolása mellett.

Mire kapható támogatás?

A támogatás egyszeri, nem pénzbeli támogatás. A támogatás a benyújtott pályázati dokumentáció alapján megállapított mennyiségű azbeszt tartalmú építési hulladék elszállítására és ártalmatlanításra történő átadási tevékenységre vonatkozik.

A benyújtott pályázat kizárólag HAK 17 06 05* típusú azbeszthulladék elszállítására, ártalmatlanításra történő átadásra vonatkozik, melyek jellemzően, de nem kizárólag az alábbi helyeken használatosak:

tető
kerítés
homlokzatburkolás
válaszfalak
régi gáztűzhelyekben azbesztlapok
épületen belüli ivóvíz vagy szennyvíz csövek, bekötővezetékek

Pályázat beadása:

A pályázatot kizárólag elektronikusan, sikeres regisztrációt követően, az online felület helyes és teljeskörű kitöltésével, valamint a kötelezően csatolandó mellékletek feltöltésével van mód beadni az https://azbeszt.nhkv.hu felületen keresztül.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos részletes információkat (pl. regisztráció menete, pályázati adatlap kitöltése, mellékletek csatolása stb.) a Kitöltési útmutató tartalmazza.

Új munkavédelmi szabályok jönnek

2023 június 27-én az Európa Tanács ideiglenes megállapodásra jutott az Európai Parlamenttel az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelmének megerősítését célzó új jogszabályról. A legújabb technológiákkal összhangban jelentős mértékben csökkentik az azbesztre vonatkozó jelenlegi határértékeket, és pontosabb módszereket határoznak meg a kitettségi szint mérésére vonatkozóan.

Bár az azbeszt használata 2005 óta tilos az EU-ban, a régebbi épületekben továbbra is megtalálható. Ezért különös veszélyt jelent az egészségre, amikor az épületek felújítása során hozzányúlnak az azbeszttartalmú anyagokhoz, és a munkavállalók belélegzik a levegőbe került szálakat. A foglalkozási eredetű rákos megbetegedések 78%-a köthető az azbesztnek való kitettséghez. A megbetegedés átlagosan 30 évvel a kitettség, más szóval expozíció, után jelentkezik. Az európai éghajlat-változási célkitűzéseknek köszönhetően 2030-ig várhatóan 35 millió épületet kell felújítani. Érthető tehát, hogy a Európai Unió napirendre tűzte a kérdést.

A most elfogadott új szabályok kezdetben a tagállamok két éven belül 0,01 rost/cm³-re fogják csökkenteni az azbesztre vonatkozó maximális expozíciós határértéket, ami a tizede a jelenlegi határértéknek. Ezen felül egy legfeljebb hatéves átmeneti időszakot követően a tagállamoknak új módszert, az elektronmikroszkópiát kell majd bevezetniük az azbesztszint mérésére, amely érzékenyebb, mint a jelenleg alkalmazott fáziskontraszt mikroszkóp, és lehetővé teszi a vékony azbesztrostok mérését.

Az új szabályok értelmében, amennyiben egy vállalkozás bontási vagy azbesztmentesítési munkálatokat kíván végezni, engedélyt kell majd kérnie a nemzeti hatóságoktól. Az azbeszt használatának tagállami betiltása előtt épült épületek bontási vagy karbantartási munkálatainak megkezdése előtt a munkáltatóknak intézkedéseket kell tenniük annak érdekében is, hogy megállapítsák, mely anyagok tartalmazhatnak esetleg azbesztet. Ehhez információkat kérhetnek például az épület tulajdonosaitól, vagy más munkáltatóktól, illetve igénybe vehetnek más releváns információforrásokat, például nyilvántartásokat is.

Azoknak a munkavállalóknak, akik azbesztnek vannak vagy lehetnek kitéve, megfelelő egyéni védőeszközöket kell viselniük, és az irányelvben meghatározott minőségi minimumkövetelményekkel összhangban kötelező képzésben kell részesülniük.
A tagállamoknak nyilvántartást kell vezetniük az azbeszttel összefüggő, minden orvosilag diagnosztizált foglalkozási megbetegedésről.

További információ a pályázatról: https://azbeszt.nhkv.hu/azbeszt/ 


Forrás: tht.hu