2 perc elolvasni
05 Oct
05Oct

Pesterzsébet Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériumával együttműködve a 2022. évre kiírja az „A” és „B” típusú BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot .

A felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt. E cél elérésének érdekében hozták létre a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszert . 


A BURSA ösztöndíjakra azok pályázhatnak, akik:

"A"

 • kerületi állandó lakóhellyel rendelkeznek,
 • felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. – BURSA „A”
 • Az „A” típusú pályázat időtartama 10 hónap (két egymást követő félév)

 "B"

 • kerületi állandó lakóhellyel rendelkeznek,
 • 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások,
 • felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek,
 • kizárólag azok a pályázók, akik évi felvételi eljárásban először nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2022/2023. tanévben ténylegesen megkezdikBURSA „B”
 • A „B” típusú pályázat időtartama 3×10 hónap (hat egymást követő félév).


Benyújtandó iratok:

„A”

 • hallgatói jogviszony-igazolás eredetbe
 • igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről
 • a szociális rászorultságot igazoló okiratok
 • lakcímkártya másolat

„B”

 • igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről
 • a szociális rászorultságot igazoló okiratok
 • jelenlegi oktatási intézményből tanulói jogviszony igazolás
 • lakcímkártya másolat


A BURSA pályázat benyújtásának módja:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx  oldalon való egyszeri regisztráció, amelyet a pályázók a további években is használhatnak.
A kitöltött pályázati űrlapot (amelyet minden évben frissíteni kell) nyomtatott formában és aláírva a lakóhely szerinti illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

Csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolt mellékletekkel ellátott, határidőre beérkezett pályázatokat tekintjük érvényesnek! 

A részletes pályázati tájékoztató a Pesterzsébet honlap "Pályázati felhívások" fülön letölthető, vagy átvehető személyesen az alább megjelölt címen, ügyfélfogadási időben.
A pályázatokról további tájékoztatást az oktatas@pesterzsebet.hu e-mail címen is kaphatnak.

A pályázatokat postai úton, vagy telefonon előre egyeztetett időpont esetén személyesen, átvételi igazolás ellenében lehet leadni.
Levélcím:
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal, Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály
1201 Budapest, XX. Kossuth Lajos tér 1. fsz. 12., valamint fsz. 8.
Bartáné Vass Angéla közművelődési referens
Tel: 06-1-289-2571/1122 mellék

A borítékra írják rá: „BURSA-2022”

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2021. november 5.

Elbírálási határidő: 2021. december 5.


Forrás: pesterzsebet.hu