2 perc elolvasni
04 Jan
04Jan
Az OTP Bank hirdetménye szerint 2024. február 1-től a nem saját számlára történő pénztári készpénzbefizetések után készpénzbefizetési díj kerül felszámításra a befizetőnek. A díj mértéke a befizetett összeg 0,6%-a, de minimum 1.500 Ft lesz, de bevezetéskor akció keretében a befizetett összeg 0,5 százalékáért, minimum 1.000 Ft-ért lehet befizetni.

A bank hirdetménye így fogalmaz:

Az OTP Bank Nyrt. a forint vagy valuta befizetésnél jelen Hirdetmény alapján eseti jogviszony keretében nyújt pénzforgalmi szolgáltatást a lakossági és nem lakossági forint vagy deviza fizetési/betéti/pénzforgalmi számlákra (továbbiakban: bankszámla), ha az nem saját számlára történik.  

1. Nem saját számlára történő befizetés 

Lakossági bankszámlák esetében nem saját bankszámlára történő készpénzbefizetésnek minősül, ha a tranzakciót végző Ügyfélnek nincs a kedvezményezett bankszámla felett se elsődleges, se másodlagos rendelkezési jogosultsága. Elsődleges rendelkezési jogosultság a számlatulajdonosi (tulajdonos és társtulajdonos) jogviszony. Másodlagos rendelkezési jogosultsággal a Számlatulajdonos képviseletében a Számlatulajdonos által feljogosított (meghatalmazott) vagy a jogszabály alapján eljárni jogosult személy (gondnok, törvényes képviselő) rendelkezik a bankszámla felett. Nem lakossági bankszámlák esetében nem saját bankszámlára történő készpénzbefizetésnek minősül, ha a tranzakciót végző Ügyfél nem képviselő a kedvezményezett számlatulajdonos szervezetben, vagy nincs rendelkezési jogosultsága a kedvezményezett bankszámlán, illetve a befizető a kedvezményezett számlatulajdonostól eltérő szervezet nevében jár el. A kedvezményezett számlatulajdonos szervezet nevében eljáró tranzaktáló természetes személy jogosultságát az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről szóló Hirdetmény szerinti esetekben és módon szükséges igazolnia. 2. Díjfizetés Az OTP Bank Nyrt. a nem saját bankszámlára történő bankfióki pénztári készpénzbefizetés teljesítéséért a jelen hirdetmény 3. pontjában feltüntetett díjat összeghatártól függetlenül minden esetben felszámítja. Nem saját bankszámlára történő készpénzbefizetést kizárólag a készpénzbefizetési díj megfizetése esetén lehet kezdeményezni. A felszámított díjat forintban kell megfizetni, amely kizárólag készpénzben teljesíthető a befizetési tranzakcióval egyidejűleg. Valuta befizetés esetén a felszámított díjat az OTP Bank Nyrt. a készpénzbefizetéskor érvényes - az OTP Bank által meghirdetett - valutavételi árfolyamon számolja át.

3. Készpénzbefizetési díj

 Akciós díj 0,5% (minimum 1 000 Ft / maximum 30 000 Ft)

Normál díj 0,6% (minimum 1 500 Ft / maximum 60 000 Ft)

4. Díjmentesség 

Az OTP Bank készpénzbefizetésre is alkalmas ATM-hálózatán keresztül a nem saját számlára történő készpénzbefizetések akciósan továbbra is díjmentesek OTP-s lakossági vagy üzleti bankkártyával, így bankfióki várakozás nélkül, gyorsan és biztonságosan intézhetik befizetéseiket.

Az OTP Bank Nyrt. az alábbi bankszámlákra történő befizetés esetén továbbra sem számít fel díjat a pénztári készpénzbefizetések után: 

• saját számlára történő befizetés

• OTP Bank Nyrt. által kezelt hitelszámlákra történő befizetés

• LTP Lakás-előtakarékossági betétre történő befizetés

• OTP Lakástakarékpénztár Zrt. bankszámláira történő befizetés

• OTP Faktoring Zrt. bankszámláira történő befizetés

• OTP Jelzálogbank Zrt. bankszámláira történő befizetés

• OTP Pénztárszolgáltató és Tanácsadó Zrt. bankszámláira történő befizetés

• OTP Egészségpénztár bankszámláira történő befizetés

• OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár bankszámláira történő befizetés

• OTP Travel Kft. bankszámláira történő befizetés

• OTP Ingatlanlízing Zrt. bankszámláira történő befizetés

• Merkantil Bank bankszámláira történő befizetés.  

A hirdetmény kiadását a nem saját bankszámlára történő bankfióki pénztári készpénzbefizetés esetén felszámításra kerülő díj 2024. február 01-től érvényes bevezetése indokolja.


Forrás: tht.hu