1 perc elolvasni
31 Aug
31Aug

Tisztelt Pesterzsébeti Ingatlantulajdonosok!

Kerületünk több utcájában problémát jelent az ingatlanok beazonosítása tekintettel arra, hogy a házszámok egyáltalán nem vagy nem megfelelő módon kerülnek kihelyezésre.
A házszámtáblák kihelyezésének hiánya vagy nem megfelelő módon történő elhelyezése nem csak a postások dolgát nehezíti meg, de a mentők és tűzoltók is később érhetnek ki emiatt egy-egy helyszínre.

A házszámtáblák elhelyezésének szabályait Budapest Főváros Önkormányzata
Közgyűlésének a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelete szabályozza.

A rendeletben foglaltak szerint az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója köteles az ingatlant házszámtáblával ellátni és annak folyamatos karbantartásáról gondoskodni.
A házszámtáblát a közterületről jól látható helyen, – amennyiben fizikai akadálya nincs – a kaputól jobbra, a házfalra (kerítésre) kell elhelyezni.

Házszámváltozás esetén a megváltozott házszámok házszámtábláit a tájékozódás
zavartalansága érdekében a változástól számított két évig eredeti helyükön kell hagyni és piros színű, átlós áthúzással kell ellátni. Az új házszámtáblát a régi tábla mellé kell felszerelni.
A régi házszámtáblát két év múltán a tulajdonosnak kell eltávolítani.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy – a hivatkozott jogszabály figyelembe
vételével – a házszámtáblák szükség szerinti pótlásáról, kihelyezéséről haladéktalanul
gondoskodni szíveskedjenek.

Amennyiben az ingatlan pontos házszámával kapcsolatban kérdéseik vannak, a Hatósági Osztályt szíveskedjenek felkeresni a 289-2542-es telefonszámon, vagy a
hatosagi@pesterzsebet.hu e-mail címen.

Szíves figyelmüket és együttműködésüket köszönjük.
Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal
Hatósági Osztály


Forrás: pesterzsebet.hu