1 perc elolvasni
15 May
15May

2022-ben a pesterzsébeti nyári napközis tábor 2022. július 04-e és augusztus 19-e (7 hét) között kerül megszervezésre, a Külső – Pesti Tankerület a Gyulai István Általános Iskolát jelölte ki a tábor lebonyolítására. (1202 Bp., Mártírok útja 205.). 

Jelentkezési határidő: 2022. június 10 -ig a saját iskolában, utána elektronikusan a farkas.janos@pesterzsebet.hu, illetve papír alapon a Polgármesteri Hivatal portáján kell leadni.

Jogosult a tábor szolgáltatásainak igénybevételére, aki: 

Pesterzsébet közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, érvényes tartózkodási hellyel, Budapest Főváros XX. kerület településszintű bejelentéssel rendelkező, általános iskolába járó alsó tagozatos, maximum 11 éves korú gyermek, továbbá a Pesterzsébet Önkormányzatánál és az általa fenntartott intézményekben dolgozók gyermekei, függetlenül a lakó és tartózkodási helytől. XX. kerületi bejelentett lakcímmel nem rendelkező, de Pesterzsébeti általános iskolába járó gyermekek polgármesteri engedéllyel vehetnek részt a táborban.

A táborba előzetes jelentkezés szükséges. A gyermekek táborhelyre érkezését és hazautazását a szülők egyénileg oldják meg. A tábor idejére átalakított helyiségekben és az udvaron változatos programokkal várjuk a tanulók jelentkezését.

A tábor ideje alatt nyújtott szolgáltatások: 

A nyári napközis táborban biztosítják a gyermek felügyeletét, (hétfőtől péntekig 8-16 óra között, az ügyeletet naponta 7-8 óráig, illetve 16-17 óráig) szabadidős programokon való részvételét, (az előre meghatározott programterv szerint) és napi háromszori étkezését.  Az érintett gyermekek számára diétás étkezést is biztosítanak. Diétás étkezésre csak szakorvosi igazolás alapján van lehetőség.

A részvétel napi költsége megegyezik az általános iskolai napközis ellátás 3-szori étkezési díjával. A tanév során nyújtott kedvezmények a tábor ideje alatt érvényesek. 

Befizetés egy hétre előre történik, keddi napokon 7-13 óra között a tábor helyszínén, első befizetés 2022. 06. 28.-án (kedd) lesz a Gyulai iskolában. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek szüleinek is hetente kell kérelmezniük a tábori étkezést. Ebben az évben is lehetőség nyílik arra, hogy az étkezésben résztvevő gyermek az előre nem látható hiányzás esetén (pl. betegség, egyéb akadályoztatás) a számára biztosított és elkészített ételt megkapja.

Bővebb tudnivalók a táborról az Önkormányzat honlapján találhatóak.


Forrás: pesterzsebet.hu