3 perc elolvasni
25 Jul
25Jul

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) 2022. évben is meghirdeti a kerület lakossága részére a "Fogadj örökbe egy fát" igényfelmérést (a továbbiakban: Felmérés).

A Felmérés célja:

Pesterzsébet közterületeinek rendezettebbé és gondozottabbá tétele, a lakosság bevonása a közterületek megszépítésébe. A közterületen található faállomány folyamatosan öregszik, új fák ültetésére feltétlenül szükség van biológiai és esztétikai okokból egyaránt.

A lakosság számára egyre fontosabb lakókörnyezetének élhetőbbé tétele, melyhez a környezetében található növényzet nagyban hozzájárul. A Felmérés lehetőséget nyújt a lakók számára, hogy az Önkormányzat támogatásával ingatlanuk előtti közterületet megszépítsék, az által hogy az igényeiknek és az ingatlanok előtti közterületek lehetőségeinek megfelelő díszfát ültessenek.

A Felmérés keretén belül az Önkormányzat vállalja, hogy a jelentkező által megjelölt helyen igényelt fát/fákat elülteti, amennyiben a megjelölt terület adottságai ezt lehetővé teszik.


A jelentkezés feltételei:

1.

Jelentkezhet minden, lakossági adatlapot kitöltő és aláíró, 18. életévét betöltött, pesterzsébeti lakcímmel rendelkező magánszemély: a jelentkezés tárgyát képező közterülettel határos ingatlan tulajdonosa, vagy az adott ingatlan tartós használatára jogosult személy (haszonélvező).

Osztatlan közös tulajdon esetében (ha az ingatlannak az ingatlan-nyilvántartás szerint több tulajdonosa is van) galamennyi tulajdonostárs együttesen terjeszthet elő kérelmet az ültetési helyszín megjelölésével. A tulajdonostársak beleegyező nyilatkozatát az adatlaphoz mellékelni szükséges.

Társasházi közös tulajdon esetén a társasház közös képviselője jelentkezhez, ebben az esetben a társasház támogató közgyűlési határozatát mellékelni szükséges.

A jelentkezés kizárólag a saját tulajdonú/használatú ingatlan előtti közterületre vonatkozóan nyújtható be, szomszédos ingatlanra nem.

A lakossági adatlap a kiírás 1. mellékletét képezi (letölthető az alábbi linken, az adatlap a 3. oldalon kezdődik). 

2.

A jelentkező írásos nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy a felmérés keretén belül elültetett facsemete szakszerű gondozását, fenntartását saját költségen vállalja:

  • az ültetéstől számított legalább 3 évig, az április 1. és október 31. közötti időszakban legalább heti 1 alkalommal tiszta vízzel történő locsolását, mely locsolás alkalmanként legalább 40 liter vízzel történik,
  • az ültetéstől számított legalább 3 évig, tartós kánikula és szárazszág esetén, június 1. és agusztus 30. közötti időszakban legalább heti 2 alkalommal tiszta vízzel történő locsolását, mely locsolás alkalmanként legalább 40 liter vízzel történik.
  • ősszel, lombhullás idején saját költségén a lehullott lompot összegyűjti és az FKF Zrt. által nyújtott zöldhulladék gyűjtés keretén belül elszállíttatja vagy saját ingatlanán komposztálja.
  • a fa környezetét rendben tartja, a fatányér és a fa másfél méteres körzetének folyamatos tisztán tartásáról, kézi gyommentesítéséről gondoskodik.

3.

A jelentkező az Önkormányzat felé írásos bejelentési kötelezettséget vállal arra az esetre, ha az Önkormányzat által ültetett fa kiszárad (következő tavasszal nem zöldell ki), illetve megrongálásra kerül.

4.

A jelentkező írásos nyilatkozatával vállalja, hogy amennyiben a Felmérés keretén belül elültetett fa a 3 éves gondozási időszakon belül elpusztul, annak pótlásáról saját költségén gondoskodik vagy a pótlásra vonatkozó költséget megtéríti. A pótlást az Önkormányzat által megjelölt fafajokat tartalmazó lista, valamint írásos egyeztetés alapján hajtja végre.


A jelentkezés benyújtásának határideje: 2022. augusztus 31. 
Késedelmesen érkező jelentkezés benyújtására nincs lehetőség.

A jelentkezés benyújtásának formája:

A hiánytalanul kitöltött, dátummal és aláírással hitelesített lakossági adatlapot elektronikus úton (szkennelve) a varosfejlesztes@pesterzsebet.hu e-mail címre küldheti be.
Levele tárgyában hivatkozzon a "Fogadj örökbe egy fát" címre.

A jelentkezés benyújtható továbbá postai úton az alábbi címen:
Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata
1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.
A borítékon hivatkozzon a "Fogadj örökbe egy fát" címre.

További információk:

Az igényfelméréssel kapcsolatos kérdéseit felteheti a varosfejlesztes@pesterzsebet.hu e-mail címen, valamint Soltész Viktória fasorfenntartási referensnek telefonon a +36 1 289 2531 telefonszámon.

Érvényesség feltételei:

Érvényesnek tekinthető az a jelentkezés, mely időben beérkezik a fent felsorolt elérhetőségek valamelyikére. A lakossági adatlap hiánytalanul kitöltésre került és a szükséges mellékleteket tartalmazza (jelentkezési feltételek osztatlan közös tulajdon vagy társasházi közös tulajdon esetében). A jelentkezés benyújtása után hiánypótlásra nincs lehetőség.


Forrás: pesterzsebet.hu