2 perc elolvasni
05 Oct
05Oct

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata Környezetvédelmi és Városfejlesztési  Bizottsága, meghirdeti a kerület lakossága részére a „Fogadj örökbe egy fát”  közösségépítő és környezetszépítő pályázatot.

A Pályázat célja: 

Pesterzsébet közterületeinek rendezettebbé és gondozottabbá tétele, a lakosság bevonása a közterületek  megszépítésébe. A közterületen található faállomány folyamatosan öregszik, új fák ültetésére feltétlenül  szükség van biológiai és esztétikai okokból egyaránt.

A lakosság számára egyre fontosabb lakókörnyezetének élhetőbbé tétele, melyhez a környezetében  található növényzet nagyban hozzájárul. A Pályázat lehetőséget nyújt a lakók számára, hogy az  Önkormányzat támogatásával ingatlana előtti közterületét megszépítse, az által, hogy az igényeinek és  az ingatlan előtti közterület lehetőségeinek megfelelő díszfát ültessen.

A Pályázat keretén belül az Önkormányzat vállalja, hogy a nyertes pályázó által megjelölt helyen  igényelt fát/fákat elülteti, amennyiben a megjelölt területet adottságai ezt lehetővé teszik.

Pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 31

Késedelmesen érkező pályázat  benyújtására nincs lehetőség.

Pályázat benyújtásának formája:  

A hiánytalanul kitöltött, dátummal és aláírással hitelesített pályázati adatlapot elektronikus úton  (szkennelve) a varosfejlesztes@pesterzsebet.hu e-mail címre küldheti be. Levele tárgyában hivatkozzon  a pályázat címére.A pályázat benyújtható továbbá postai úton az alábbi címen: Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet  Önkormányzata, 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. (Soltész Viktória fasorfenntartási referens,  félemelet 42. iroda)

Pályázati feltételek: 

  1. A Pályázaton indulhat minden, pályázati adatlapot kitöltő és aláíró, 18. életévét betöltött, pesterzsébeti lakcímmel rendelkező magánszemély: a pályázat tárgyát képező közterülettel határos  ingatlan tulajdonosa, vagy az adott ingatlan tartós használatára jogosult személy (haszonélvező). 
  2. Osztatlan közös tulajdon esetében (ha az ingatlannak az ingatlan-nyilvántartás szerint több  tulajdonosa is van) valamennyi tulajdonostárs együttesen terjeszthet elő kérelmet az ültetési  helyszín megjelölésével. A tulajdonostársak beleegyező nyilatkozatát a pályázathoz mellékelni  szükséges. 
  3. Társasházi közös tulajdon esetén a társasház közös képviselője nyújthat be pályázatot, ebben az  esetben a társasház támogató közgyűlési határozatát mellékelni szükséges.
  4. A pályázat kizárólag a saját tulajdonú/ használatú ingatlan előtti közterületre vonatkozóan  nyújtható be, szomszédos ingatlanra nem.  

További információk: A pályázattal kapcsolatos további részletes információkat az Önkormányzat honlapján érhetik el, kérdéseket fektenni a  varosfejlesztes@pesterzsebet.hu hu e-mail címen, valamint Soltész Viktória fasorfenntartási  referensnek telefonon a +36-1-289-2531 telefonszámon lehet. 


Forrás: pesterzsebet.hu