2 perc elolvasni
06 Jul
06Jul

Az utóbbi hónapokban megtanulhattuk, hogy a korlátozások feloldásának különböző lépcsőfokairól szóló információkkal óvatosan kell bánni, mert azok kormányzati bejelentése és a médiumokban megjelenő interpretálása koránt sem biztos, hogy pontosan adja vissza a Magyar Közlönyben megjelenő rendeletek, határozatok szövegét.

A közhely, miszerint az ördög a részletekben lakozik, ismét bebizonyosodott, mert amikor minden arról szólt, hogy végre maszk nélkül, szabadon élhetjük az életünket, a minket leginkább érintő közgyűlésekkel kapcsolatban maradtak kötöttségek:

A Kormány 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelete
a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról

365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet volt az, amely tartalmazta azokat a könnyítéseket melyek az 5,5 millió beoltott után kerültek bevezetésre - többek között a maszkhasználati kötelezettség feloldása - s melyekkel a híradásokban mindenhol találkozhattunk, de ennek a rendeletnek az utolsó pontja az alábbi volt:

9. Záró rendelkezések
19. § (1) Ez a rendelet az ötmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésének naptári napját az élet és vagyonbiztonság védelméért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

Ez a miniszteri rendelet július 2-án jelent meg:

IX. Határozatok Tára
A belügyminiszter 5/2021. (VII. 2.) BM határozata
a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet hatálybalépéséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 11. §-a alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti feladatkörömben és a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése szerinti jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

Megállapítom, hogy az ötmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napja mint hatálybalépési feltétel 2021. július 2. napján bekövetkezett, ezáltal a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 19. § (1) bekezdése alapján az R. hatálybalépésének naptári napja 2021. július 3-a, azaz kétezerhuszonegy július harmadik napja.

Dr. Pintér Sándor s. k.,belügyminiszter

Ami a közgyűlések megtartásának szempontjából a fent idézett 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendeletből, az 5/2021. (VII. 2.) BM határozatból és a 484/2020. (XI.10.) kormányrendeletből következik:

A kórházak és a szociális intézmények kivételével mindenütt eltörlésre került a kötelező maszkviselés.

A védettségi igazolvány meglétét azonban a 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 2021. július 3-tól is fenntartja az alábbiak szerint:

6/C. § (1) A sportrendezvénynek, a kulturális eseménynek, a családi eseménynek vagy magánrendezvénynek, zenés, táncos rendezvénynek, valamint falunapnak nem minősülő rendezvényt (a továbbiakban: egyéb rendezvény) az e §-ban foglaltak szerint lehet megtartani.

(2) Ha az egyéb rendezvényt a szabadtéren tartják, és azon - az ott foglalkoztatottakon kívül    
  a) ötszáz főnél kevesebben vannak jelen, azon a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet,
  b) ötszáz fő vagy ennél több személy van jelen, azon - a (6) bekezdés szerinti kivétellel - kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.

(3) Ha az egyéb rendezvényt zárt térben tartják, az egyéb rendezvényen - az ott foglalkoztatottakon kívül - kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.

Mindezek azt jelentik, hogy szabad térben - pl. a társasház udvarán - megtartott közgyűlések védelmi intézkedéseket nem igényelnek. A zárt térben tartott közgyűléseken, rendezvényeken azonban védettségi igazolványra van szükség.

Amennyiben a közgyűlés tartására Művelődési Házban, vagy Szabadidő Központban kerülne sor, úgy az adott intézmény szabályozását kell figyelembe venni.


Forrás: tht.hu