2 perc elolvasni
03 May
03May

A LOSZ tájékoztatása szerint a lakásszövetkezetek és üdülőszövetkezetek a Pp. 7.§ (1) bek. 6. pontjának rendelkezése szerint gazdálkodó szervezetnek minősülnek, tehát az új  hulladék regisztrációs köteiezettség kiterjed rájuk, míg a társasházakra nem 

A Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításra került a Parlament által 2021-ben, és ezen módosítás és az ezt követő módosítások eredményeképpen új hulladékgazdálkodási rendszer jött létre. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.tv (Hulladéktörvény) rendelkezései szerint az új hulladékgazdálkodási struktura 2023. július 01-napján hatályba lép. Mindez azt jelenti, hogy a korábban részben állami, részben önkormányzati feladatként ellátott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység már egységesen állami hulladékgazdálkodási közfeladatnak minősül és amit közbeszerzési pályázat során a MOL nyerte el 35 évre koncessziós joggal, aki erre elkülönített cégét a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt., a továbbiakban MOHU-t jelölte kia az adott feladat elvégzésére. A MOHU a feladatokat olyan alvállalkozók útján látja el, akik jelentős része korábbi hulladékgazdálkodó volt, így kommunális, vagy más hulladék a MOHU és alvállalkozói körén kívül más hulladékgazdálkodóhoz nem kerülhet.

A hulladéktörvény 92/A. §-ának módosított (2) bekezdése szerint azon gazdálkodó szervezetek, amelyek 2023. február 28. napján a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó hulladékot termelnek, a koncessziós társasággal történő szerződéskötés érdekében a koncessziós társaság által biztosított elektronikus felületen, 2023. március 1. és 2023. április 30. között az ott megjelölt, a szerződéskötéshez szükséges adataikat megadják. Azon gazdálkodó szervezetek, amelyek 2023. március 1-jén vagy azt követően kezdik meg a tevékenységüket, az adott tevékenység megkezdését követő 15 napon belül teljesítik e kötelezettségüket. A gazdálkodó szervezetek az adataikban bekövetkezett változást vagy a tevékenységük megszűnését az elektronikus felületen 8 napon belül bejelentik.

A Lakásszövetkezetek és Üdülőszövetkezetek a Pp. 7.§ (1) bek. 6. pontjának rendelkezése szerint gazdálkodó szervezetnek minősülnek, tehát a fenti regisztrációs köteiezettség kiterjed rájuk, míg a társasházakra nem.

„Polgári Perrendtartás
7. § [Értelmező rendelkezések]
6. gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, a felsőoktatási intézmény, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány; 

A MOHU regisztrációs felülete ide kattintva érhető el. 


Forrás: tht.hu