2 perc elolvasni
03 Jul
03Jul

Egy társasházi tulajdonos a adatvédelmi hatósági eljárás megindítása iránti kérelemmel
fordult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, mely szerint a Kérelmezett, aki a Kérelmező szomszédja, az előzetes tájékoztatása nélkül felszereltetett két kamerát a lakásának elülső részére, amivel valószínűleg nem csak a saját lakásának első udvarát figyeli meg, hanem rálát a Kérelmező kizárólagos használatú területére és kapujára, illetve a közterületre is. Mi lett az ügyből?
 

A Kérelmező szerint az 1. számú kamera a kizárólagos használatú területére és bejárati kapuja felé van irányítva, és olyan magasságban van felszerelve, amely lehetővé teszi, hogy a kamera átlásson a kerítés felett, így álláspontja szerint a Kérelmezett valószínűleg rögzíti, ha a Kérelmező elhagyja otthonát, de a közterületet is megfigyeli.

A Kérelmező szerint a 2. számú kamera a Kérelmezett kapujára van ugyan irányítva, ám az is magassága miatt valószínűleg megfigyeli a közterületet is. A Kérelmező szerint a kamerák felszereléséről semmilyen előzetes (sem utólagos) tájékoztatást nem kapott, nem ismeri a kamerák típusát, a kamerák látószögét, és azt sem, hogy a Kérelmezettnek mi a célja a kamerák üzemeltetésével.

A Kérelmező továbbá arra is következtet, tekintettel arra, hogy Kérelmezett három cégben is tulajdonos, lehetséges, hogy ezeket a kamerákat valójában valamelyik cége üzemelteti, és nem tudja, hogyan használják fel ezeket a felvételeket.

A Kérelmező kérelmében az alábbiakat kérte a Hatóságtól:

- kötelezze Kérelmezettet, mutassa be a kamerák vásárlásáról és beüzemeléséről kiállított számlákat a Hatóságnak és állapítsa meg, pontosan ki üzemelteti a kamerákat (cég nevére lettek-e vásárolva és beüzemelve);

- állapítsa meg, pontosan milyen kamerákat szereltetett fel a Kérelmezett, mi a megfigyelés célja és mire irányul a kamerák látószöge;

- kötelezze Kérelmezettet a 2022. július 22-én, péntekeken 9:45 és 10:00 közötti időszakban készült felvételek beszolgáltatására, mivel a Kérelmező álláspontja szerint azon valószínűsíthetően látható;

- állapítsa meg, mit csinálnak a Kérelmezőről készült felvételekkel;

- állapítsa meg, mi indokolta, hogy a Kérelmezett felesége 2022. július 22-én, 10:50-kor benézzen a Kérelmezőhöz;

- kötelezze a Kérelmezettet, hogy a kamerákat úgy szerelje fel, hogy sem a Kérelmező területe, sem az elválasztó kerítés feletti rész, sem a közterület ne látszódjon;

- kötelezze a Kérelmezettet megfelelő nagyságú és kellően figyelemfelkeltő, a környezetből kitűnő figyelmeztető tábla felszerelésére az első lakás kerítésének közterület felőli oldalára a közterületen elhaladók tájékoztatása érdekében;

- kötelezze kártérítés és/vagy hatósági bírság megfizetésére, mivel elmulasztotta tájékoztatási kötelezettségét, amikor beüzemelte a kamerákat, nem tájékoztatta semmilyen formában a Kérelmezőt és a szomszédokat a kamerák felszereléséről, üzemeltetéséről, valamint a felvételek felhasználásáról, nem tájékoztatja a járókelőket, hogy biztonsági kamerával ellátott terület (ahol felvétel készül róluk); illetve a Kérelmezőről (hozzájárulása és tudomása nélkül) a saját kizárólagos használatú területén állva is felvételek készít, amik áttekintése után tovább kémkednek.

A Hatóság a Kérelmező kérelmére adatvédelmi hatósági eljárást indított, melynek következtében határozatban utasította a Kérelmezettet arra, hogy a 30 napon belül szüntesse meg a jogellenes adatkezelést, az adatkezelési műveletet hozza összhangba a jogszabályi rendelkezésekkel azáltal, hogy

- módosítsa „kiskapu" jelzésű kamera látószögét úgy, hogy az ne irányuljon a Kérelmező ingatlanára, vagy

- maszkolást biztosító szoftver használatával olyan maszkolási funkciót alkalmazzon a felvételek készítésekor, hogy a Kérelmező ingatlanrésze ne legyen látható, vagy

- mechanikai úton takarja ki a Kérelmező ingatlanrészének területét a „kiskapu" jelzésű kamera látószögéből, vagy

- szerelje le a „kiskapu" jelzésű kamerát

Az eljárás menetéről, részleteiről, alkalmazott jogszabályokról ide kattinva olvashatnak. 


Forrás: tht.hu