2 perc elolvasni
04 Jan
04Jan

Megjelent a 2020. évi CXLVI. törvény az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszerről, amelynek 6. §-a érinti az üzletszerűen társasházkezelést végző személyek nyilvántartását. A törvény végrehajtására kiadták a 611/2020. (XII.21.) Kormányrendeletet is. 

Ennek alapján 2021.01.01-től változik a Társasházi törvény is, mely itt tölthető le.

A Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesülete (TTOE) elnöke, dr. Bék Ágnes az alábbiakban foglalta össze, hogy a változások miként hatnak a közös képviselők, társasházkezelők munkájára:
Változatlanul a társasházkezelő személy, illetve gazdasági társaság és egyéni vállalkozó lakóhelye szerinti kormányhivatal járási (kerületi) hatóságánál kötelező a bejelentkezés - kissé megváltozott adatokkal -, de onnan az adatok bekerülnek az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási rendszerbe. Innen a nyilvánosnak minősülő adatokat bárki lekérdezheti és így már nem kell kutatni, hogy egy adott közös képviselőnek hol van az elérhetősége.

A részletszabályokat a 499/2017. (XII. 29.) kormányrendelet tartalmazza a benyújtandó adatokra vonatkozóan.
Az ingatlannyilvántartási hatóság kijelöléséről a 27/2012. (XII. 29) Korm. r. rendelkezik.

Fontos figyelembe venni, hogy ez kizárólag csak azokra a közös képviselőkre vonatkozik, akik nem a saját tulajdonukban lévő társasházban, tehát üzletszerűen látják el ezt a tevékenységet, vagyis nem azonos az évek óta tervezett un. regisztrációs kötelezettséggel. Tehát a társasházban tulajdonnal rendelkező és csak ott, közös képviselői tevékenységet végző személyre ez a rendelkezés nem vonatkozik.

Figyelembe kell venni azonban azt is, hogy 2021. január 1-től hatályba lép a közigazgatási szabálysértések szankciójáról szóló 2017. évi CXXV. törvény, amely a kötelező regisztráció elmulasztásával kapcsolatosan is alkalmazható lesz. A törvény szankciói közé tartozik a figyelmeztetés, az óvadék nyújtása, pénzbírság és esetlegesen felfüggesztés is.

A teljeskörű regisztrációval kapcsolatos rendelkezés tehát nem lép életbe 2021. január 1-én. Annak a hatályba lépését a közigazgatási bürokrácia csökkentéssel és egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról szóló 32. § (1)-(4) bekezdésben foglaltak szerint újra elhalasztották - immár harmadjára - ezúttal 2023. január 1-re.
Így nem kell felkeresni a földhivatalokat, mert ott semmilyen információval nem tudnak szolgálni! Az ezzel kapcsolatos végrehajtási rendeletre - valószínűleg 2022. év végéig - továbbra is várni kell.
A jelenlegi módosítás viszont segít majd abban, hogy minden tulajdonos ingyenesen lekérdezheti a társasházában működő közös képviselő/társasházkezelő/ingatlankezelő alábbi adatait a 499/2017. (XII. 29.) korm. rendelet alapján:

3. § Szolgáltatási tevékenységet olyan
a) természetes személy szolgáltató végezhet, aki
aa) társasházkezelői, ingatlankezelői, ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői szakképesítéssel (a továbbiakban: szakképesítés) rendelkezik, és
ab) olyan gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja, melynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy -kezelési szolgáltatásra is kiterjed,
b) gazdálkodó szervezet szolgáltató végezhet,
ba) amelynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy -kezelési szolgáltatásra is kiterjed, és
bb) amely legalább egy olyan személyesen közreműködő taggal, alkalmazottal vagy - egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy olyan - foglalkoztatottal rendelkezik, aki a hatóság által vezetett, általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó, e rendelet szerinti nyilvántartásban szerepel.

Bár a jelenlegi módosítással nem kerül rá a társasházak törzslapjára az ott tevékenykedő társasházi tisztségviselő, azért a vállalkozásként végző egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok országos nyilvántartásba történő feljegyzése sokban segíteni fogja a szakmai tisztesség erősítését és kizárja a „bújkálást" a tulajdonosok elől. 


Forrás: tht.hu