2 perc elolvasni
28 Jun
28Jun

A tegnapi budapesti Jókai utcai tetőomlás kapcsán sokakban felmerülhet a kérdés: vajon ki a felelős a kis híján emberéletet követelő tragédiáért? Dr. Kiss Balázs Károlyt kérdeztük a témában.  

THT: Ilyenkor a közös képviselőnek meddig tart a felelőssége?
KBK: Mivel építési tevékenység zajlott a tetőtérben, és egyelőre az vélelmezhető, hogy ennek következtében omlott le a tető/födém, ebben a közös képviselőnek kisebb a felelőssége. Amennyiben a nyomozás során arra derül fény, hogy az épület általános leromlott állapota is közrehatott az események bekövetkeztében, úgy vizsgálni kell a közös képviselő felelősségét és azt, hogy mit tett annak érdekében, hogy az épület állaga ne legyen ennyire leromlott.
THT: Ha a közös képviselőnek van felelősségbiztosítása, akkor az segít?
KBK: Igen, bár kétlem, hogy a felelősségbiztosítás fedezetet nyújthat egy ilyen volumenű káreseménynél, továbbá a felelősségi alakzat annyira összetett, hogy az sem biztos, hogy a meglévő felelősségbiztosítás kiterjedhet az ilyen esetekre.
THT: A közös képviselőnek vizsgálandó-e a büntetőjogi felelőssége?
KBK: Egyértelműen igen, folyik a nyomozás foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt. A nyomozás ki kell hogy terjedjen a vállalkozó felelősségére is.
THT: A társasház egésze, ezáltal a tulajdonosok mennyiben felelnek a történtekért?
KBK: Amennyiben a társasház által megrendelt munkálatok elvégzésével közvetlen okozati összefüggésben keletkezett a kár, akkor a társasház (és mögöttesen az összes tulajdonostárs) is felel külső, hamradik személyek felé. Az ilyen esetekre jellemzően a vállalkozó általános építési-szerelési biztosítása szokott fedezetet nyújtani.
THT: A tetőbeépítést végző alvállalkozó felelőssége meddig terjed?
KBK: Felel minden olyan bekövetkezett kárért, amely a tevékenységével, mulasztásával hozható összefüggésbe, és amelynek kapcsán kárfelelősségét kimenteni nem tudja.
THT: Ha a közös képviselő nem alkalmaz műszaki ellenőrt, akkor nagyobb a felelőssége, mint ha alkalmaz?
KBK: Az általában elvárható gondosság körébe a műszaki ellenőr alkalmazása beletartozik, a közös képviselő a ház felé való felelősségét csökkentheti ezzel. Ha a műszaki ellenőr által átvett munkarésszel van probléma, akkor az ő felelőssége is felmerül.
Fontos kiemelni, hogy nagyon friss az eset, egyelőre nem ismerjük, hogy pontosan mi omlott le, mi okozta az omlást, valóban az építési területtel és a kivitelezési munkálatokkal kapcsolatos-e a káresemény, nem tudjuk továbbá hogy aktuálisan folyt-e kivitelezési munka, vagy hogy például az egy hónappal ezelőtti tűzesetnek (ahol 100 nm-en égett ugyanez a tető) milyen köze van a történtekhez, és az kinek a felelőssége. A kivitelező felelős műszaki vezetőjét, építésvezetőjét, és ha volt ilyen, akkor a társasház műszaki ellenőrét mindenképp meg kell hallgatni az ügyben!


Forrás: tht.hu

Borítókép forrása: 444.hu