1 perc elolvasni
21 Oct
21Oct

A költséghátralékkal rendelkező személyek nevének lépcsőházi kifüggesztése visszatérő probléma. Az éves elszámolás elfogadásáról a társasházakról szóló törvény szerint a közgyűlés határoz. Szükségszerű tehát, hogy éves elszámolás benyújtásakor, illetve annak elfogadása érdekében a közgyűlés megismerhesse az elszámolásban szereplő adatokat, így a közös költséghez való hozzájárulás előírását és annak teljesítése mértékét a tulajdonostársak nevének feltüntetésével.

Nincs tehát jogszabályi akadálya, hogy a tulajdonostársak megismerjék azon személyek kilétét, akik a közös költségek fizetésében hátralékkal rendelkeznek. 

A megismerés módja lehet: például a postaládába dobott lezárt tájékoztató, a könyvelésbe történő betekintés, vagy zárt (kizárólag a tulajdonostársak részvételével megtartott) közgyűlésen a hátralékkal rendelkező tulajdonostársak nevének és a hátralék összegének ismertetése. 

A természetes személy közös költségre vonatkozó hátralékának adatai a tulajdonostársak által megismerhető olyan adatok, amelyek azonban megtartják a személyes adat minőségüket, tehát a közös költségre vonatkozó személyes adatok kezelésekor, felhasználásakor érvényre kell juttatni az általános adatvédelmi rendelet célhoz kötött adat-kezelés elvét is. 

Mivel a célhoz kötött adatkezelés elve miatt a közös képviselő és a tulajdonostársak a közös tulajdon üzemeltetésével kapcsolatban tudomásukra jutott adatokra vonatkozóan kötelesek a személyiségi jogokat tiszteletben tartani, és az ilyen adatokat célhoz kötötten felhasználni, a tájékoztatás akkor lehet jogszerű, ha az a társasház költségvetésének megismeréséhez szükséges, továbbá nem teszi lehetővé azt, hogy a tulajdonostársakon kívül más, arra jogosulatlan személy is megismerhesse a személyes adatot tartalmazó közös költség elszámolást. 

A fentiekben részletezett okokból megállapítható, hogy sérti az adatvédelmi előírásokat a költséghátralékkal rendelkező személyek nevének lépcsőházban vagy más nyilvános helyen történő közzététele, mert a közzétett személyes adatokat a tulajdonostársakon kívül más személyek is megismerhetik.

Forrás: tarsashazipolgar.hu