3 perc elolvasni
03 Feb
03Feb

Társasházunk egy internetes társasházkezelő szoftvert használ, amit egy angliai cég számláz ki a társasház felé áfa-mentesen. Ki fizeti meg az áfát? Nem lehet belőle baja a társasháznak? Csizmadia Szabolcs könyvvizsgáló, igazságügyi könyvszakértő válaszol az olvasói kérdésre. 

A szoftver egy szerzői joggal védett alkotás. Ha a külföldi cég a tulajdonosa a szoftvernek, vagy korábban megvásárolta a szerzői jogokat, akkor nincs akadálya annak, hogy felhasználási szerződést kössön a társasházzal, vagy társasházkezelővel, és számlázzon a tevékenység után. Az áfát a speciális szabályok szerint kell felszámítania az angol cégnek, a saját mag által kiállított számlájában.

Általában igaz, hogy az áfát valakinek, valahol mindig meg kell fizetnie. Az áfa törvényben fontos szerepe van a teljesítés helyének, mert a teljesítés helye (pl. Budapest, Bécs, London) határozza meg az áfa fizetés további szabályait. A szoftver szolgáltatásra különös áfa szabályok vonatkoznak, a teljesítési hely, a szoftvert igénybevevő társasház székhelye lesz (pl. Budapest).

Az áfa fizetés módja attól függ, hogy a szoftvert felhasználó társasháznak mi az adójogi helyzete, ami három féle lehet:

1. Nincs magyar adószáma a társasháznak, mert pl. nincs szja köteles kifizetés a társasházban, nincs Ltp. megtakarítás, nem ad bérbe semmilyen helyiséget, stb.

2. Van magyar adószáma a társasháznak, de alanyi adómentes státuszban van, mert pl. csak szja köteles kifizetés történik a társasházban.

3. Van magyar adószáma a társasháznak, és az általános szabályok szerint fizeti meg az áfát a vállalkozási tevékenysége után.

Első eset: nincs magyar adószáma a társasháznak

Az alapesetben az angol cégnek magyar adószámot kell kiváltania, és a magyar áfa kulcsot felszámítania a társasház felé kiállított számlában.
Azért, mert a szoftver szolgáltatás teljesítési helye, a magyar társasház székhelye lesz (pl. Budapest).

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2. alfejezetTeljesítés helye szolgáltatás nyújtása esetében
45/A. § (1) A következő, nem adóalany részére nyújtott szolgáltatások esetében a teljesítés helye az a hely, ahol ezzel összefüggésben a szolgáltatást igénybevevő nem adóalany letelepedett, letelepedés hiányában pedig, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van:
c) elektronikus úton nyújtott szolgáltatások.
(2) E § alkalmazásában elektronikus úton nyújtott szolgáltatás különösen:
b) szoftver rendelkezésre bocsátása és frissítése,

Második eset: van magyar adószáma a társasháznak, de alanyi adómentes státuszban van

Ha a társasház alanyi áfa adómentes, azaz az áfa alá nincs bejelentkezve, akkor mivel EU-n kívüli szolgáltatás igénybevételéről van szó, fordított áfás lesz. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatás ellenértékéhez kapcsolódó áfa összegét a társasháznak saját magának kell kiszámolnia és a NAV-nak befizetnie.

A vonatkozó jogszabályok:

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
45/A. § (1) A következő, nem adóalany részére nyújtott szolgáltatások esetében a teljesítés helye az a hely, ahol ezzel összefüggésben a szolgáltatást igénybevevő nem adóalany letelepedett, letelepedés hiányában pedig, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van:
(2) E § alkalmazásában elektronikus úton nyújtott szolgáltatás különösen:
b) szoftver rendelkezésre bocsátása és frissítése,
140. § Abban az esetben, ha a szolgáltatás nyújtása teljesítési helyének megállapítására
b) a 39. és 40. §, a 42. §, valamint a 44. és 45. § bármelyikét kell alkalmazni, az adót a szolgáltatást igénybe vevő belföldön nyilvántartásba vett adóalany fizeti, feltéve, hogy a szolgáltatást nyújtó adóalany belföldön gazdasági céllal nem telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye nincs belföldön.
193. § (1) Az adóalany az alanyi adómentesség időszakában nem járhat el alanyi adómentes minőségében
(3) Az adóalany az alanyi adómentesség időszakában szintén nem járhat el alanyi adómentes minőségében a 139-141., 146., 147. és 150. §-okban említett esetekben.

További információk a témában:

https://nav.gov.hu/pfile/file?path=/ugyfeliranytu/nezzen-utana/inf_fuz/2023/17.-informacios-fuzet---A-kulonleges-adozoi-kor-kozossegi-ugyleteinek-afaszabalyai

A 10. oldal, 5. bekezdése alapján: A másik országban (és belföldön nem) letelepedett szolgáltatásnyújtó adóalany helyett - mint igénybe vevő - a szolgáltatás után saját nevében áfa felszámítására és fizetésére lesz kötelezett.

Harmadik eset: van magyar adószáma a társasháznak, és általános szabályok szerint fizeti meg az áfát a vállalkozási tevékenysége után

Ebben az esetben, kizárólag a vállalkozási tevékenység körében lehet a társasháznak áfa alá bejelentkeznie. Ezért, kizárólag a vállalkozási tevékenységhez igénybe vett szoftver szolgáltatás esetében, a jól ismert fordított adózás szabályait kell alkalmaznia.


Forrás: tht.hu