2 perc elolvasni
08 Aug
08Aug

A NAV 28. számú, "Társasházak adózása 2022" című, januári információs füzete több helyen is rögzíti, hogy a társasházak magánszemélynek tekintendők, ezért dr. Bék Ágnes alapító elnök és dr. Gyárfás Róbert elnök, a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesülete (TTOE) nevében július 14-én Varga Mihály pénzügyminiszterhez fordult annak tisztázása érdekében, hogy az új Kata törvény alapján a társasházak befogadhatnak-e számlát katás vállalkozóktól. 

Levelükre a Pénzügyminisztérium államtitkára Izer Norbert az alábbi választ küldte:

Tisztelt Elnök Aszony!
Tisztelt Elnök Úr!

Köszönettel megkaptam Varga Mihály miniszter úrnak címzett megkeresésüket, a KATA módosításával összefüggésben. 

Beadványukban azt kérik, hogy a társasházkezelők és a közös képviselők, valamint az általuk megbízott egyéni vállalkozók továbbra is a KATA szabályai szerint teljesíthessék adókötelezettségüket. Jelzik továbbá, hogy a társasházkezelői tevékenység esetén sem látják kizártnak azt, hogy az érintett egyéni vállalkozó a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (továbbiakban: új Kata tv.) alanyává váljon, mivel - értelmezésük szerint - a társasházak magánszemélyeknek tekintendőek. Álláspontjuk szerint ezt támasztja alá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 28. számú információs füzetének tartalma.

Az új Kata tv. alanya az adóval összefüggő adókötelezettségeit az új Kata tv., valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) rendelkezései szerint teljesíti (új Kata tv. 1.§ (4) bekezdése).

Azt, hogy ki minősül kifizetőnek azt Art. 7. § 31. pontjának a) alpontja határozza meg. A hivatkozott rendelkezés szerint kifizetőnek minősül az a belföldi illetőségű jogi személy, egyéb szervezet, egyéni vállalkozó, amely (aki) adókötelezettség alá eső jövedelmet juttat, függetlenül attól, hogy a juttatást közvetlenül vagy megbízottja (posta, hitelintézet) útján teljesíti. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § 4. pontjának c) alpontja szerint a társasház egyéb szervezetnek minősül.

Mindezekre tekintettel a társasház kifizető, és kifizetőként jár el azokban az esetekben, amikor egyéni vállalkozónak vállalkozási szerződés keretében adóköteles jövedelmet juttat, munkavállalót alkalmaz, választott tisztségviselőnek fizet díjazást, megbízási jogviszony keretében teljesít kifizetést, vagy alkalmi munkavállalót foglalkoztat. A társasház kifizetői státuszára figyelemmel annak a kisadózó egyéni vállalkozónak, aki társasháztól szerez bevételt, az új Kata tv. 5. § (1) bekezdés g) pontja alapján a kisadózó jogalanyisága megszűnik.

Tájékoztatom, hogy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 75. § (2) bekezdése csak azt rögzíti, hogy a társasház esetében az Szja tv. XI-XIV. fejezetében említett bevételéből a jövedelmet és az adót úgy kell megállapítani és megfizetni, mintha azt magánszemély szerezte volna meg, azzal, hogy magánszemélynek a társasházat kell tekinteni. A rendelkezés alapján megállapítható, hogy a társasház kizárólag a személyi jövedelemadó kötelezettségét teljesítheti magánszemélyként. Erről ad részletes tájékoztatást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Önök által is hivatkozott 28. számú információs füzete.

Tájékoztatom, hogy az új Kata tv. módosítására nem látunk lehetőséget.Több tájékoztató és adókalkulátor is elérhetővé vált a Pénzügyminisztérium és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján, amely segítséget nyújt az érintetteknek a legkedvezőbb adózási mód kiválasztásában.

Munkájukhoz további jó egészséget kívánok!

Budapest, 2022. július 29.

Üdvözlettel:
Izer Norbert

Az egyesület elnökei a választ továbbították a tagok részére, de jelezték, hogy az ügyben újabb megkeresést írtak és személyes egyeztetést kezdeményeztek. A fejleményekről értesítik az egyesület tagságát.


Forrás: tht.hu
 Kép forrása: blikk.hu