4 perc elolvasni
12 Feb
12Feb

Az idei évtől kezdve minden márciusban szabadon és ingyenesen lecserélhetjük a lakásbiztosításunkat, beleértve a csak az ingóságokra kiterjedő biztosításokat is. 2024-ben nem március 31-ig, hanem a húsvét miatt április 2-ig mondhatjuk fel a meglévő szerződésünket. A jelzáloghitel fedezetéül szolgáló ingatlanra kötött biztosítást is szabadon felmondhatjuk, de figyelni kell arra, hogy az ingatlan egy napra se maradjon biztosítás nélkül. Ha a régi szerződéshez kedvezmény is járt, elképzelhető, hogy mégsem lesz költségmentes az átkötés. A biztosítók akciókkal készülnek. 

Sokan kézhez kaphatták már biztosítójuktól azt a levelet, amelyben a lakásbiztosításuk soron kívüli és ingyenes felmondási lehetőségéről értesítik. Most először, 2024 márciusában lesz lehetőség arra - és ezután majd minden év március 1. és 31. között –, hogy a biztosítási szerződés évfordulóján kívül még egy alkalommal felmondjuk a lakásra és házra kötött biztosításunkat, és helyette újat, akár olcsóbbat kössünk. (A legtöbb lakásbiztosítás határozatlan időre szól, ami azt jelenti, hogy nem rögzítenek benne lejárati dátumot, hanem évről évről, a szerződéskötés évfordulóján megújul a biztosítás, ha nem mondjuk fel előtte legalább 30 nappal.) 

Február-márciusban érdemes lesz annak is utánanézni, hogy az akár jó pár évvel vagy évtizeddel ezelőtt megkötött lakásbiztosításunk aktuális biztosítási összege most fedezheti-e egy káresemény utáni helyreállítást, vagy abból tudnánk-e pótolni a megsemmisült vagy ellopott használati és értéktárgyainkat. Ha nem, ennek megfelelően aktualizálhatjuk a szerződésünket vagy újat köthetünk. Azért is megérheti most a váltás, mert a biztosítótársaságok díj- és egyéb kedvezményekkel készülnek a márciusi átkötési időszakra. 

A felmondási lehetőség a lakáscélú ingatlanokat érintő, határozatlan időre kötött vagyonbiztosítási szerződésekre vonatkozik, köztük azokra is, amelyek csak az ingatlanban lévő ingóságokra (vagyontárgyakra) terjednek ki. Ilyeneket jellemzően akkor köthetünk, ha az ingatlanra már van biztosítás, például a társasházaknál, de az nem terjed ki a lakásokban lakók ingóságaira, amelyekre külön kell szerződést kötni. Hasonló a helyzet az albérleteknél is, ahol a bérlő vagyontárgyaira külön biztosítás köthető a lakásra egyébként meglévő biztosítás mellett. 

A március 31. most április 2. lesz

A most először alkalmazható jogi lehetőség alapján a meglévő biztosításunkat 30 napos felmondási határidővel, írásbeli nyilatkozattal mondhatjuk fel március 1. és 31. között. Mivel azonban 2024-ben március utolsó és április első napja húsvét, ami munkaszüneti nap, a felmondási határidő április 2. éjfélre tolódik. A felmondást közölhetjük személyesen a biztosító ügyfélszolgálatán és ügynökségi pontjain, az online ügyfélfiókunkon keresztül, e-mailben vagy postai úton. Arról, hogy a biztosító elfogadta a felmondásunkat, levélben fog értesíteni. Április 2. után már csak a szokásos módon mondhatjuk fel a lakásbiztosításunkat: a biztosítási szerződés éves fordulónapja előtt legalább 30 nappal. 

A felmondásnál fontos szempont, hogy nem lehet díjtartozás a szerződésen, ha mégis van elmaradásunk, azt legkésőbb a felmondási határidőig rendezni kell. A már előre befizetett biztosítási díjnak a felmondás utáni időszakra eső részét visszafizetik a biztosítók. A 30 napos felmondási idő alatt még védelmet nyújt a felmondott lakásbiztosítás, ennek letelte után, vagy az alatt hatályba léphet az új szerződésünk (hisz nem tiltja jogszabály a kettős biztosítást), így folytonos marad a biztosítás, egy napra se marad fedezet nélkül lakásunk.  

Számoljunk a kapott és az elveszett kedvezményekkel

Ha korábban tartamengedménnyel kötöttünk lakásbiztosítást, azaz bizonyos díjkedvezményért cserébe vállaltuk, hogy meghatározott évig nem mondjuk fel a szerződést, de most mégis váltanánk, akkor a biztosító kérheti felmondás esetén annak a díjengedménynek vagy arányos részének a megfizetését, amit a szerződés hosszabb tartamára adott. Az is előfordulhat, hogy korábban azért kaptunk díjkedvezményt, mert többféle biztosítást kötöttünk ugyanannál a biztosítónál (ez a partnerkedvezmény, például ha a kgfb mellett lakás-, élet- vagy balesetbiztosítást kötöttünk), de most felmondjuk ennél a biztosítónál a lakásbiztosításunkat. Ilyenkor elképzelhető, hogy a kedvezmény mértékével megemelkedik az egyéb biztosításunk díja. 

Erre figyeljünk a hitelfedezeti lakásbiztosítás felmondásakor

Újra lehet kötni a jelzáloghitel fedezetéül szolgáló ingatlanra kötött lakásbiztosításokat is a márciusi rendkívüli időszakban, ha találunk nekünk megfelelőbbet. (Jelzáloghitelnél a kölcsönt folyósító bankok megkövetelik, hogy az elzálogosított ingatlanra legyen biztosításunk, ami jellemzően tűz, földrengés és elemi károk ellen véd.) Itt annyi a plusz feladat, hogy értesítenünk kell a hitelező bankot az új lakásbiztosítási szerződésről. A bank ingatlanon lévő zálogjogát pedig az új biztosítás megkötésekor jelenthetjük be a biztosítónál. Figyeljünk az új szerződés hatályba lépésére, hogy átkötéskor egy napra se maradjon biztosítás nélkül a hitel fedezetéül szolgáló ingatlan. A biztosítók azt javasolják, hogy már a felmondási idő alatt kössük meg az új szerződést. 

A márciusi újrakötési kampány jó alkalom arra, hogy áttekintsük meglévő biztosításunkat, hogy milyen káresetekre terjed ki, és milyen összegekben fizet kár esetén a biztosító. A szerződés megkötése óta ugyanis nemcsak az infláció és az építési költségek emelkedhettek – amit évente követnek a biztosítók és ilyen mértékben emelik a biztosítási összegeket és díjat -, hanem az ingatlanunkban is történhettek változások. Például kibővítettük vagy modernizáltuk az épületet, napelemet, új fűtési rendszert telepítettünk, vagy értékes háztartási berendezések és vagyontárgyak kerültek a lakásba. 

Ha ezt az értéknövekedést nem követi a lakásbiztosításunk összege (ez a kötvényben szereplő maximális összeg, amit kár esetén fizet a biztosító), akkor előfordulhat, hogy a biztosításunk nem fogja fedezi teljesen a kárunkat. Ilyenkor a biztosító csak olyan mértékben térít kár esetén, ahogyan a biztosítási összeg aránylik az újraépítés vagy újrabeszerzés költségéhez. 

Mire térít a biztosító?

A lakásbiztosítás összege és tartalma rendkívül széles lehet, szinte minden káresemény ellen bebiztosíthatjuk magunkat. Már az alapbiztosítás segítséget nyújthat például tűz, víz, füst vagy hő okozta, vihar, jég, hónyomás, villámcsapás okozta elsődleges és másodlagos (elektromos) kár, betörés, földrengés, földcsuszamlás, üvegtörés, idegen tárgy rádőlése vagy ismeretlen jármű ütközése miatti kár megtérítésében. 

A lakásbiztosítás rendszerint felelősségbiztosítást is tartalmaz, vagy kiegészítő biztosításként választható. (A felelősségbiztosítás akkor segít, ha mi okozunk kárt a szomszédnak.) A lakásbiztosításhoz olyan kiegészítő szolgáltatások is igényelhetők, amelyek már minket és a családtagjainkat védenek, például baleset- és életbiztosítás, de köthetünk biztosítást a kisállatainkra és a kerti növényeinkre is. 

Meglévő biztosításunkat lecserélhetjük a 2020 óta már 13 biztosítónál (a piacon lévő 14-ből) elérhető, és egyre népszerűbb Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosításra is. A különböző biztosítóknál lévő MFO-k egymással összehasonlítható termékek, mert ugyanazokra a káreseményekre nyújtanak fedezetet, és tartalmaznak felelősségbiztosítást is. 


Forrás: bank360.hu