2 perc elolvasni
06 Jan
06Jan

Tájékoztatjuk a kerület lakosságát és gazdálkodó szervezeteit a helyi önkormányzati adókkal kapcsolatban 2021. január 1-én hatályba lépett változásokról, illetve egyéb adózással kapcsolatos tudnivalókról.

Elektronikus ügyintézés

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv) 9. § (1) bekezdésének aa) pontja szerint, minden gazdálkodó szervezet ideértve az egyéni vállalkozókat is, 2018.01.01-től elektronikus ügyintézésre kötelezett. Ügyet intézni és kapcsolatot tartani az Adócsoporttal az Elektronikus Önkormányzati Portálon (OHP) keresztül lehet, ahol online űrlapkitöltés és egyenleg lekérdezés működik. https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Az önkormányzati adóhatóság minden gazdálkodó szervezetnek kizárólag a Cégkapura küldi meg az általa hozott hivatalos– régen tértivevényesen kézbesített – iratokat!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Cégkapuval nem rendelkező szervezetekről bejelentést kell tennünk a Cégbíróság felé.Az át nem vett (meghiúsulási igazolás) érdemi döntést tartalmazó dokumentumok véglegessé válását követően végrehajtási eljárást kezdeményezünk. A Cégkapuval nem rendelkezők a helyben szokásos módon Hirdetmény útján értesülhetnek a küldeményekről.

A Képviselő-testület hatályban lévő helyi építményadó és telekadó rendelete nem módosult.

Építményadó

A helyi építményadóról szóló 40/2012. (XII.7.) számú rendelet 2/A §-a alapján az építményadó évi mértéke továbbra is 1.658 Ft/m2. Az építményadó esetében az adó tárgya a lakás és a nem lakás célú épület, épületrész. A törvényi mentességeken túl kerületünkben a lakás célú építmények közül mentes a valamennyi magánszemély tulajdonos, haszonélvező, illetve közeli hozzátartozója által lakott olyan lakás, ahol a magánszemély tartós ottlakásra rendezkedett be, életvitelszerűen ott lakik.

Telekadó

A helyi telekadóról szóló 41/2012. (XII.7.) számú rendelet 2 §-a alapján a telekadó évi mértéke 301,-Ft/m2 megtartása mellett a Kerületi Építési Szabályzatban meghatározott EK-1, Ek-2, Kb-Ez besorolású telek után 200 Ft/m2, Ev telek után 150 Ft/m2, a szabályzat XIX. fejezete szerinti telek 0 Ft/m2, külterületi telek 50 Ft/m2. Mentes az adó alól a magánszemély ingatlan-nyilvántartásban külterületként nyilvántartott üzleti célt nem szolgáló telke.

Az építmény- és telekadóról adószámla kivonatot, csekket február hónapban küldünk az adóalanyok részére. Az adót két részletben, 2021. március 16. és 2021. szeptember 15-ig kell megfizetni.

Gépjárműadó

Tájékoztatjuk, hogy 2021. január 1-től a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adóhatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el.

Tájékoztató videó a gépjárműadóval kapcsolatos változásokról: https://www.youtube.com/watch?v=-HBrIZVUZxM

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) 2020. december 31-ig hatályos rendelkezései alapján a belföldi gépjárművek adója esetében az adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság látta el. A törvénymódosításalapján az adóhatósági feladatokat a belföldi gépjárművek utáni gépjárműadóban 2021. január 1-től az állami adóhatóság (NAV) vette át.

A NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról.

A 2021. január 1. előtti időszakra eső gépjárműadó ügyekben (a 2020. december 31-ig keletkezett, változott, vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos ügyintézéssel, ezen időszak adójának beszedésével, végrehajtásával, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapításával) az adóhatósági feladatokat továbbra is az illetékes Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály Adócsoport (önkormányzati adóhatóság) végzi.

Így, az önkormányzati adóhatóság továbbra is élhet a végrehajtás lehetőségével, vagy akár a gépjármű forgalomból való kivonására vonatkozó kezdeményezés lehetőségével, ha az adótartozás az egy évi adótételt meghaladja, feltéve, hogy a fizetési kötelezettség 2020. december 31-ig keletkezett.Az állami adóhatóság a 2021-től keletkező egy évi gépjármű-adótartozás esetén kezdeményezheti a gépjármű forgalomból való kivonását.

A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is az önkormányzati adóhatóság 12001008-01510331-01500004 számú számlájára kell megfizetni, erről február hónapban egyenlegértesítőt küldünk az érintettek részére.

A változásokkal kapcsolatos kérdésekben az adócsoport munkatársai állnak az adózók rendelkezésére.

Talajterhelési díj

A talajterhelési díj bevallását a 2020. évi vízfogyasztásról 2021. március 31-ig kell benyújtani és a díjat megfizetni. A bevallási nyomtatványt, tájékoztatót és csekket február elején küldjük ki a nyilvántartás szerinti díjfizetők részére.

Egyéb fontos tudnivalók

Az adókötelezettség keletkezését, változását és megszűnését az adóhatóság felhívása nélkül önként, adatbejelentés benyújtásával kell megtenni építményadó, telekadó ügyekben.

A gépjárművekkel kapcsolatos adásvételi szerződést továbbra is kizárólag a Kormányablakokban (nem az Adócsoportnál) kell leadni/bejelenteni!

A határidőre nem fizető adózóval szemben végrehajtási eljárást kezdeményezünk, melynek költségáltalánya minden esetben 5.000,- Ft.

A bevallási kötelezettség késedelmes teljesítése mulasztási bírság kiszabását vonja maga után.

A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. 2016. évtől párlat adójegyet a vámhatóságtól lehet igényelni.

Magánszemélyek részére az adóügyi nyomtatványok (adatbejelentések, bevallás), rendeletek letölthetők a www.pesterzsebet.hu/Ügyintézés/Ügyintézés/Letölthető nyomtatványok oldalról.

Érdeklődni lehet személyesen előzetesen egyeztetett időpontban (1201 Budapest Kossuth L. tér 1. fsz. 25.), vagy telefonon a következő számokon:
Helyi építmény- és telekadó: 283-0640/1250, 1251,
Gépjárműadó: 283-0640/1254, 1725
Talajterhelési díj: 283-0640/1254,1425

Ezúton mondunk köszönetet azon adózóinknak, akik bevallási és adófizetési kötelezettségeiknek határidőben eleget téve segítik munkánkat.


Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal
Hatóság Osztály Adócsoportja


Forrás: pesterzsebet.hu