3 perc elolvasni
15 Apr
15Apr

Magyarok millióinak az életére van hatással a társasházi törvény, amellyel kapcsolatban a kormány fontos módosításokat eszközöl 2023 évétől. Járjunk utána, hogy milyen változásokat tartalmaz az új társasházi törvény 2023 évében, miben mási idén, mint a társasházi törvény 2022 évében! Mit ír elő a társasházi törvény végrehajtási rendelete, milyen kötelezettségei vannak a közös képviselőnek? 

Cikkünkben a társasházi törvény 2023 évi változásai mellett eláruljuk, milyen újdonságokkal bővült az új társasházi törvény az elmúlt évek során (mit írt elő a társasházi törvény 2021 évében, mit mondott ki a társasházi törvény 2020 során, illetve milyen újdonságok jöttek az új társasházi törvény 2019 évi szabályrendszerében). Mit mond ki a társasházi törvény 2023 évében a közös költség kapcsán, mit érdemes tudni a közgyűlésről, milyen hivatalos jogi forrásokból tájékozódjunk, ha a vitás ügybe keveredünk a társasházban? Mit mond a társasházi törvény végrehajtási rendelete közös költség tartozás esetében? 

Honnan tájékozódjunk?

A „társasházi törvény” nem más, mint a 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról (Thtv.), amelynek a jelenleg is hatályos állapota bárki számára ingyenesen elérhető az interneten (jogtar.hu). A társasházi törvényt az Országgyűlés azért alkotta meg, hogy biztonságos legyen a társasházak létesítése és fenntartása, a társasházak szakszerűen és biztonságosan működjenek, illetve, hogy sikeresen érvényesüljenek a tulajdonosok érdekei.

A társasházi törvény tartalma

A társasházi törvény hatályos verziója tételesen felsorolja a társasházi jogokat és kötelezettségeket. Az új társasházi törvény 2023 évében a következőképp néz ki, az elmúlt évek társasházi törvény előírásaiban mindössze kisebb változásokat eszközöltek:

I. A társasházi törvény alapvető rendelkezései

Ez a társasházi törvény fejezet definiálja a társasház jelentését, előírja, hogyan történik a társasház alapítása, mi az alapító okirat, mit kell tartalmaznia és hogyan történik a társasházi alapító okirat módosítása, milyen közös szabályok vonatkoznak ezekre. Szintén fontos a szervezeti-működési szabályzat és az alakuló közgyűlés kapcsán hozott társasházi törvény szabályok.

II. Jogok és kötelezettségek a társasházban

Ez a társasházi törvény fejezet írja elő, hogy mik a lakástulajdonosok közös tulajdonnal kapcsolatos jogai és ezek értékének megóvásával, fenntartásával, fejlesztésével kapcsolatban milyen kötelezettségeik vannak. Ugyanígy a társasházi törvény összegzi azt is, hogy milyen jogok és kötelezettségek vonatkoznak a külön, saját tulajdonrészekre. Szintén a társasházi törvény írja elő, hogy milyen szabályokat határoz meg a társasház házirendje.

III. A társasház szervezete

A társasházi törvény 2023 évében is megszabja, hogy milyen szabályok vonatkoznak a társasház szerveinek törvényességi felügyeletére, mi a közgyűlés és mi történik a jelenlévők között, ki a közös képviselő, mik a jogai és a kötelezettségei, és mit csinál az intézőbizottság, mire vonatkozik a közös költség, mi a számvizsgáló bizottság feladata és ki a gazdasági ellenőrzést segítő személy, mik az ő jogai és kötelezettségei.

IV. Társasházi és ingatlankezelési rendelkezések

A társasházi törvény meghatározza, hogy milyen szabályok vonatkoznak arra, aki üzletszerűen kíván társasházkezelői tevékenységet folytatni, milyen kötelezettségei vannak, milyen szakképesítést vár el hozzá a társasházi törvény 2023 évében.

V. A társasházi törvény záró rendelkezései

A társasházi törvény jogszabályainak értelmezését segítő fogalommagyarázat, a társasházi törvény hatályba lépésének dátuma, átmeneti rendelkezések, a társasházi törvény melléklete.

A társasházi törvény 2023 évében: mi változik?

A társasházi törvény 2022 évében került módosításra, azonban az új társasházi törvény szabályok 2023. május 1-től jelentenek valódi változást a társasházi tulajdonosok, albérlők, közös képviselők és felügyeleti szervek életében. A társasházi törvény (2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról) módosításai fokozatosan szigorítják a társasházi tisztségviselőkkel támasztott (kompetencia) követelményeket, mindez leginkább a közös képviselővel szembeni elvárásokat.

Az új társasházi törvény 2023 évében előírja, hogy 2023. május 1-jéig a társasházaknak eleget kell tenni a törvényben rögzített nyilvános közzétételi kötelezettségnek, a közös képviselő és egyéb társasházi tisztségviselők regisztrációjának, a közös képviselői aláírással, közgyűlési hitelesítéssel elkészített, 2023. május 31-ig beadásra kerülő nyilvános társasházi mérlegbeszámoló előírásának. Szintén fontos társasházi törvény változás 2023 évében, hogy a közös képviselőnek saját vagyonával kell felelnie a hibáiért: feladatainak elmulasztása, illetve jogsértés esetén a társasházi törvény 27.§.-ban meghatározott törvényességi felügyelet akár 5.000.000 Ft pénzbírságra is kötelezheti a közös képviselőt és az intéző bizottság elnökét is (bővebben: Társasházi törvény 27. §.; 49. §.; 51/A.§.; 54. §.; 55. §.).

Társasházi törvénymódosítások a közelmúltban

Magyarországon körülbelül négymillió magyar él társasházban, azaz a lakosság közel felének életére vannak hatással a társasházi törvény módosításai. A társasházi törvény tartalmában eszközölt változások fokozatos, folyamatos szigorodást mutatnak (a társasházi törvény 2019 és 2023 között több kisebb módosításon ment keresztül), amelyek a társasházi tisztségviselők munkavégzését és a közös pénzügyek átláthatóságát, elszámoltathatóságát célozzák elsősorban.

Az új társasházi törvények azért is fontosak, mert egyre gyakoribbak a polgári perek a – leginkább a közös költség, tervezett közös költség – kapcsán felmerülő konfliktusok körül. Tipikusan peres esetet szül az, ha a társasházi beruházások következményeképp megemelkedő közös költséget (pl. panelprogram, tetőfelújítás) valamelyik tulajdonos nem tudja kifizetni, vagy ha a félreértéseket okoz a papíralapú ügyintézés átláthatatlan rendszere (utóbbin az ingatlannyilvántartási törvény 2023-as módosításának köszönhető digitalizáció is sokat segít). 


Forrás: penzcentrum.hu